Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Poslovna psihologija


Poslovna psihologija je polje psihologije koje nudi mogućnosti za razvoj poslovanja svakoj kompaniji, na taj način što se bavimo upravljanjem ljudskim resursima. Ovaj proces pokretanja pozitivnih promena ogleda se u stvaranju boljeg organizacije kompanije, otklanjanja postojećih problema, pronalaženja potencijala za razvoj zaposlenih, stvaranja bolje komunikacije, stvaranja izmena i uvođenje inovacija kao i njihovo integrisanje u okviru klime i kulture kompanije, smanjenje otpora promenama i smanjenje stresa u okviru poslovanja.

Obuke i treninzi koje imamo u ponudi:
1. Selekcija i regrutacija kadrova
2. Timski rad
3. Upravljanje stresom
4. Veštine delegiranja i upravljanja poslom i poslovnim okruženjem
5. Stvaranje promena i upravljanje promenama
6. Motivacioni treninzi
7. Pregovaračke veštine i rad sa teškim klijentima
8. Asertivni treninzi
9. Veštine prodaje
10. Liderske veštine i vođenje timova i projekata