Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Stress – Relax terapija


Stres je bolest savremenog doba. Stress relax terapija razlikuje se od klasičnog psihološkog savetovanja u tome što je ovde focus na tehnikama relaksacije, i kooping strategijama. U klasičnom psihološkom savetovanju focus je na rešavanju problema, traženju rešenja, i stvaranju promena – dok je u stress relaks terapiji fokus na opuštanju i relaksaciji, učenjem tehnika koje pomažu u relaksaciji.