Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Individualna seansa


Na individualnim seansama bavimo se razgovorom na različite teme i rešavanjem individualnih problema – kao što su ljubavni, zdravstveni, poslovni, porodični i drugi. Jedna seansa traje 1h i na njoj se izlažu teme ili problem o kojima klijent želi da razgovara, zatim se pravi plan koji obuhvata rešavanje problema i donošenje novih odluka. Na taj način se odvija i planiranje budućnosti koji je jedan od glavnih zadataka na individualnim senasama.