Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Anksioznost

Anksioznost je osećanje zabrinutosti, nemira, strepnje I straha. Normalno je da osetite strah ponekada – ali običan strah za razliku od anksioznosti kratko traje i prođe. Anksioznost iscrpljuje, oduzima energiju, osećate kao da ne možete da funkcionišete tako dobro kao pre, zabrinuti ste za budućnost , strah I briga su neprestani, a vi iako se trudite ne možete da ih se oslobodite. Ako se osećate tako to je preplavjujuće osećanje anksioznosti i vreme je da se obratite za pomoć.

Depresija

Depresija predstavlja poremećaj raspoloženja, lakog, umerenog ili teškog stepena i iziskuje ozbiljan tretman. Mnogi ljudi za sebe govore da su "depresivn", mešajući običnu, kratkotrajnu i prolaznu tugu sa ovim potencijalno ozbiljnim oboljenjem.

Panični napadi

Panični napad može vas napasti bilo gde i bilo kada. To je iznenadni osećaj panike, i straha za koji ne postoji realan razlog za takvu reakciju u trenutku kada se dešava. Panični napad karakterišu snažne psihofizičke reakcije koje predstavljaju i glavne simptome paničnog napada a to su:

Psihološko testiranje

Postoje različite vrste psiholoških testova. Postoje dve grupe na koje se dele- a to su testovi globalnih sposobnosti i specifikovani testovi.

U čemu je razlika između psihologa i psihijatra?

Ljudi često porgrešno veruju da su psiholog i psihijatar ista stvar. To nije tačno. Zvuči slučno, ali nije isto. Osnovne razlike su naličinu lečenja, obrazovanju i pristupu koje primenjuju u rešavanju problema i terapijuskom radu.