Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Sportska psihologija


U zemlji i regionu živi veliki broj sportista koji se iz godine u godinu trude da postignu izvanredne rezultate i osvoje brojne nagrade. Međutim svakom da bih prevazišli mnogobrojne problem sa kojima se susreću na putu razvoja svoje karijere često su potrebni profesionalni i stručni psihološki saveti. Poznato je da mnogi psihološki faktori utiču na uspeh u sportu . Cilj psihološkog savetovanja sportista je mnogo brže i lakše dolaženje do rezultata, postizanje uspeha uz uštedu energije i maksimalu fokusiranost na učinak. Efikasnost terapije u postizanju rezultata u sportu je višestruka jer omogućuje da sportisti da nauči kako da se nosi sa stresom, kako da koristi različite mentalne strategija koje bi mu olakšale postizanje rezultata, kako da iskoristi svoje sposobnosti tako da postiže maksimalan rezultat, kako da prevlada neuspeh, kako da kontroliše svoje emocije, kako da prevlada stress koji je neizostavni deo svakog takmičenja kako da izgradi zdravu discipline i samopouzdanje što su samo neki od najznačajnijih psiholoških faktora koji se odražavaju na uspešnost u sportu.

U okviru sportske psihologije se bavimo:

- postavljanjem ciljeva
- mentalnim pripremama za takmičenja
- anksioznost koja se javlja pred takmičenja i prevazilaženje njenih efekata
- podnošenje neuspeha i postizanje uspeha
- samopouzdanje i njegov značaj za postizanje rezultata
- strahovi u sportu i njihovo otklanjanje
- mentalna izdržljivost i fleksibilnost kao preduslov za uspeh
- pažnja i koncentracija kod izvođenja visokih performansi
- rešavanje konkflikta
- donošenje odluka
- odvajanje privatnog i profesionalnog života
- upravljanje emocijama
- psihološki oporavak od povrede
- panični napadi u sportu
- izgradnja odnosa sa trenerom, saigračima i porodicom kao izvor podrške u bavljenju sportom
- prevazilaženje barijera u komunikaciji
- sticanje samokontrole i kontrola besa u sportu
- timski rad i timske veštine u sportu
- učenje brze adaptacije u različitim uslovima
- otklanjanje predrasuda koje u bavljenju sportom blokiraju lični razvoj