Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Sportska psihologija


U zemlji i regionu živi veliki broj sportista koji se iz godine u godinu trude da postignu izvanredne rezultate i osvoje brojne nagrade. Međutim svakom da bih prevazišli mnogobrojne problem sa kojima se susreću na putu razvoja svoje karijere često su potrebni profesionalni i stručni psihološki saveti. Poznato je da mnogi psihološki faktori utiču na uspeh u sportu . Cilj psihološkog savetovanja sportista je mnogo brže i lakše dolaženje do rezultata, postizanje uspeha uz uštedu energije i maksimalu fokusiranost na učinak. Efikasnost terapije u postizanju rezultata u sportu je višestruka jer omogućuje da sportisti da nauči kako da se nosi sa stresom, kako da koristi različite mentalne strategija koje bi mu olakšale postizanje rezultata, kako da iskoristi svoje sposobnosti tako da postiže maksimalan rezultat, kako da prevlada neuspeh, kako da kontroliše svoje emocije, kako da prevlada stress koji je neizostavni deo svakog takmičenja kako da izgradi zdravu discipline i samopouzdanje što su samo neki od najznačajnijih psiholoških faktora koji se odražavaju na uspešnost u sportu.