Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Skype seanse


Online terapija je danas za mnoge pravi izbor - pre svega zato što uz pomoć nje mogu da se bave radom na sebi od kuće, ne moraju da gube vreme na putovanje do ordinacije, i bilo gde da odputuju poslovno ili na odmor, idalje mogu da rade na sebi.
Nekada je za ljude koji žive ili se iz poslovnih razloga nađu u dalekim sredinama ili malim mestima bio problem da nađu terapeta – danas online terapija omogućuje svakome ko ima pristup internetu da ima i mogućnost da koristi psihoterapiju.
Ono što je posebno važno za proces psihoterapije jeste da se radi redvono, bez većih pauza i online terapija je učinila i ovu mogućnost dostupnom. Skype terapije se ne razlikuju mnogo od terapija uživo u ordinaciji jer suština i jednih i drugih zapravo leži u obradi sadržaja priče – teme ili problema kojim se bavimo.
Sve što vas zanima možete pitati i saznati putem Skype-a! Zakažite svoj termin i rešite svaki problem!