Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Porodična psihoterapija


Porodica je baza iz koje potiče svako od nas. Međutim, porodice često prolaze kroz krize za čije rešavanje nije dovoljno da samo jedan član porodice bude prisutan na terapiji. Porodična terapija podrazumeva učestvovanje svih članova porodice i na taj način postizanje dogovora o promenama unutar porodice. Najbolji način za prevazilaženje porodičnih kriza i problema jeste uključenje i aktivno učestvovanje porodice na porodičnoj terapiji koja je do sada u praksi pokazala izuzetnu efikasnost u postizanju promena na bolje unutar porodice, konstruktivan način za rešavanje porodičnih konflikata kao i stvaranje zdravih interpersonalnih odnosa.