Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Ljubav i ljubavni odnosi


Na individualnim seansama bavimo se razgovorom na različite teme I rešavanjem individualnih problema – kao što su ljubavni, zdravstveni, poslovni, porodcini I drugi. Jedna seansa traje 1h I na njoj je je se izlažu teme ili problem o kojima klijent želida razgovara, zatim se pravi plan koji obukvata rešavanje problema i donošenje novih odluka. Na taj način se odvija i planiranje budućnosti koje je jedan od glavnih zadataka na individualnim senasama.