Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Psihološko testiranje


Postoje različite vrste psiholoških testova. Postoje dve grupe na koje se dele- a to su testovi globalnih sposobnosti i specifikovani testovi.

Čemu služe psihološki testovi?

  • Psihološki testovi služe da se objektivno odrede psihološke odlike određene osobe. Tako na primer uz pomoć psiholoških testova možemo odrediti kakav je tip ličnosti osoba, da li ima neki poremećaj ili ne, koliko je inteligenta osoba, koju vrstu intelogencije poseduje, kakve osobine ima, kako podnosi stres, i šta bi trebalo da promeni kroz rad na sebi – što je najvažniji zaključak koji se izvodi nakon svakog odrađenog testa.

 Najpoznatiji testovi globalnih sposobnosti:

  • Test inteligencije – određuje koeficijent inteligencije, kao i u kojoj meri osoba poseduje verbalne i neverbalne sposobnosti, kako pristupa rešavanju problema, koje strategije koristi , koliko je spremna za svakodnevne izazove, na koji način se prilagođava u životu, kako vidi sebe i svet oko sebe.
  • Testiranje ličnosti – odrežuje prema skupu osobina kom tipu ličnosti osoba pripada, koje vrline i mane osoba ima i da li je osoba zdrava ličnost ili ima neki od poremećaja ličnosti
  • Test profesionalne orjentacije – služi da se odredi koje je zanimanje najbolji izbor za osobu koja radi test – to se procenjuje na osnovi sposobnosti i interesovanja koje osoba pokaže.

Usko – specijalizovani testovu

 

  • su orjentisani na jedan ciljani poremećaj koji mere i određuju u kojoj meri osoba pati od tog poremećaja i u kojoj meri joj je potrebna psihološka pomoć.

 Takvi su:

  • Test koji meri depresiju
  • Test koji meri anksioznst
  • Test AV – obrazca afektivne vezanosti
  • Test koji meri stres i otpornost na stres