Petrogradska 15 Vračar, Beograd

Psihoterapija


Ljubavni, porodični, poslovni, problemi sa decom, navikama, ili bilo koji drugi problemi sa kojima se svaki čovek susreće tokom života, rešavaju se psihoterapijom. Psihoterapija je proces rešavanja problema putem promene pristupa problemu, oslobađanja od negativnih emocija i proces učenja novih metoda i tehnika ponašanja i razmišljanja, koje dovode do pozitivnih promena i sjajnih rezultata.
Psihoterapija služi da se čovek oslobodi životnih problema, koji stvaraju psihičke probleme.
Čovek većinu svog života provede razmišljajući o problemima, umesto da uživa u životu.
Suština psihoterapije je da čovek većinu svog života provede srećan i sačuva svoje zdravlje od negativnih posledica koje donosi stres!